Hlavní portfolia


Portfolia jsou plně diverzifikované ve všech hlavních třídách aktiv a sdružené do jednoho investičního řešení; jsou expertně sestaveny tak, aby zahrnovaly majetkové fondy, spravované účty s fixním výnosem a také alternativní přímé investice, které audituje a ověřuje KPMG a Deloitte.

α GROWTH
Total Return
9.07%
2019
4.11%
Max Drawdown
-3.51%
Typ portfolia
Defenzivní
 

Akcie

Dluhopisy

Alternativní inv.
α VALUE
Total Return
17.71%
2019
4.66%
Max Drawdown
-3.72%
Typ portfolia
Vyvážený
 

Akcie

Dluhopisy

Alternativní inv.
α INCOME
Total Return
29.36%
2019
29.36%
Max Drawdown
-10.13%
Typ portfolia
Vyvážený
 

Akcie

Dluhopisy

Alternativní inv.
α QUANT
Total Return
252.80%
2019
5.71%
Max Drawdown
-11.94%
Typ portfolia
Vyvážený
 

Akcie

Dluhopisy

Alternativní inv.
CR FX Gold
Total Return
28.48%
2020
27.30
Max Drawdown
-5.86%
Typ portfolia
Vyvážený
 

Akcie

Dluhopisy

Alternativní inv.

*Strategické grafy a údaje jsou převzaty z výsledků září 2019 a slouží k ilustraci.
*Výkonnost v minulosti není indikací budoucí výkonnosti a neměla by se brát v úvahu jako jediný faktor při rozhodování o investování.
*Upozorňujeme, že výběr každého portfolia je založen na postoji každého investora k investování (ochota riskovat), lepší finanční situace (tolerance rizika) nebo potřebám investic, což znamená, že některé portfolia nemusí být dostupné pro všechny investory.

investiční proces

Tento proces má kořeny ve vynikající kvalitě a je základním kamenem našeho přístupu; je disciplinovaný a specifický pro klienta a jeho cílem je optimalizovat vaše individuální riziko oproti návratností a to srovnáním vašeho investičního profilu s úzce harmonizovanými portfolii investorů.


Profilování investic klienta
Chápe jedinečný investiční horizont každého investora, cílové výnosy a míru tolerance rizika vůči portfoliu na míru
Alokace a optimalizace
Diverzifikujte aktiva mezi třídami, alokujte cíle, nastavte optimální rovnováhu mezi očekávaným rizikem a výnosem
Strategická implementace
Diversify assets among classes, allocate targets, set optimal balance between expected risk & return
Posouzení výkonnosti
Vyhodnocuje investici v návaznosti na risk vůči zisku i době návratnosti investice a komunikuje ji dále.
Profilování investic klienta
1
Chápe jedinečný investiční horizont každého investora, cílové výnosy a míru tolerance rizika vůči portfoliu na míru
Alokace a optimalizace
2
Diverzifikujte aktiva mezi třídami, alokujte cíle, nastavte optimální rovnováhu mezi očekávaným rizikem a výnosem
Strategická implementace
3
Diversify assets among classes, allocate targets, set optimal balance between expected risk & return
Posouzení výkonnosti
4
Vyhodnocuje investici v návaznosti na risk vůči zisku i době návratnosti investice a komunikuje ji dále.

"Personalizované All-in-one a nejlepší investice ve své třídě"

Investujte s jistotou; Vaše investice byla vytvořena profesionály, konkrétně a osobně pro vás pomocí nejlepších dostupných finančních produktů a poskytováním správné diverzifikovaných řešení typu all-in-one.