Portfele typu Master


Portfele są w pełni zdywersyfikowane w ramach wszystkich głównych klas aktywów i połączone w jedno rozwiązanie inwestycyjne. Są one ekspercko skonstruowane tak, aby obejmowały fundusze kapitałowe, rachunki zarządzane stałymi dochodami, a także alternatywne inwestycje bezpośrednie, które podlegają audytom i weryfikacji przez KPMG i Deloitte.

α GROWTH
Całkowity zwrot
6.96%
YTD
-3.90%
Maksymalny spadek
-5.26%
Ocena ryzyka
3
Typ portfela
Wzrost

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
α VALUE
Całkowity zwrot
14.53%
YTD
-3.23%
Maksymalny spadek
-4.92%
Ocena ryzyka
4
Typ portfela
Agresywny

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
α INCOME
Całkowity zwrot
35.38%
YTD
3.43%
Maksymalny spadek
-10.37%
Ocena ryzyka
4
Typ portfela
Agresywny

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
HYPERION
Całkowity zwrot
130.35%
YTD
-1.51%
Maksymalny spadek
-12.20%
Ocena ryzyka
4
Typ portfela
Agresywny

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
IAPETUS
Całkowity zwrot
54.36%
YTD
20.81%
Maksymalny spadek
-9.44%
Ocena ryzyka
5
Typ portfela
Spekulacyjny

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
  • 1 Defensywny
  • 2 Umiarkowany
  • 3 Wzrost
  • 4 Agresywny
  • 5+ Spekulacyjny
Dowiedz się więcej o ryzyku

*Wykresy strategii i dane pochodzą z wyników z września 2019 r. i mają charakter poglądowy.
*Przeszłe wyniki nie wskazują na przyszły sukces i nie powinny być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
*Należy pamiętać, że wybór każdego z portfeli opiera się na podejściu każdego inwestora do inwestowania (apetytu na ryzyko), szerszej sytuacji finansowej (tolerancja na ryzyko) lub potrzeb inwestycyjnych, co oznacza, że niektóre portfele mogą nie być dostępne dla wszystkich inwestorów.

Proces inwestycyjny

Proces ten opiera się na doskonałości i jest kamieniem węgielnym naszego podejścia, podlega zdyscyplinowanemu stosowaniu i jest unikalny dla konkretnych klientów, a jego celem jest optymalizacja indywidualnego ryzyka w stosunku do zysku poprzez dopasowanie profilu inwestycyjnego do ściśle dopasowanych portfeli inwestycyjnych.


Profilowanie inwestycji klienta
Zrozumienie unikalnego horyzontu inwestycyjnego każdego inwestora, docelowego zwrotu i poziomu tolerancji ryzyka jest podstawą tworzenia indywidualnego portfela
Alokacja i
optymalizacja
Dywersyfikacja aktywów między klasami, alokacja celów, określenie optymalnej równowagi między oczekiwanym ryzykiem i zwrotem
Realizacja
strategiczna
Dynamic monitoring of the investment, tactical rebalancing to ensure that investments run smoothly, and asset class switching for diversification and risk control.
Ocena
wydajności
Ocena inwestycji odbywa się na zasadzie odniesienia ryzyka do nagrody, oceny okresu zwrotu i przekazania tych elementów
Profilowanie inwestycji klienta
1
Zrozumienie unikalnego horyzontu inwestycyjnego każdego inwestora, docelowego zwrotu i poziomu tolerancji ryzyka jest podstawą tworzenia indywidualnego portfela
Alokacja i
optymalizacja
2
Dywersyfikacja aktywów między klasami, alokacja celów, określenie optymalnej równowagi między oczekiwanym ryzykiem i zwrotem
Realizacja
strategiczna
3
Dynamic monitoring of the investment, tactical rebalancing to ensure that investments run smoothly, and asset class switching for diversification and risk control.
Ocena
wydajności
4
Ocena inwestycji odbywa się na zasadzie odniesienia ryzyka do nagrody, oceny okresu zwrotu i przekazania tych elementów

Najlepsze w klasie indywidualne kompleksowe inwestycje

Inwestuj z pewnością, że inwestycja została stworzona przez profesjonalistów, specjalnie dla Ciebie, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych produktów finansowych i zapewnieniem kompleksowych rozwiązań, które mają idealny poziom dywersyfikacji.