Portfele typu Master


Portfele są w pełni zdywersyfikowane w ramach wszystkich głównych klas aktywów i połączone w jedno rozwiązanie inwestycyjne. Są one ekspercko skonstruowane tak, aby obejmowały fundusze kapitałowe, rachunki zarządzane stałymi dochodami, a także alternatywne inwestycje bezpośrednie, które podlegają audytom i weryfikacji przez KPMG i Deloitte.

α GROWTH
Total Return
9.07%
2019
4.11%
Max Drawdown
-3.51%
Typ portfela
Zrównoważony
 

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
α VALUE
Total Return
17.71%
2019
4.66%
Max Drawdown
-3.72%
Typ portfela
Equilibrato
 

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
α INCOME
Total Return
29.36%
2019
29.36%
Max Drawdown
-10.13%
Typ portfela
Equilibrato
 

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
α QUANT
Total Return
252.80%
2019
5.71%
Max Drawdown
-11.94%
Typ portfela
Equilibrato
 

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa
CR FX Gold
Total Return
28.48%
2020
27.30
Max Drawdown
-5.86%
Typ portfela
Equilibrato
 

Papiery kapitałowe

Stały dochód

Alternatywa

*Wykresy strategii i dane pochodzą z wyników z września 2019 r. i mają charakter poglądowy.
*Przeszłe wyniki nie wskazują na przyszły sukces i nie powinny być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
*Należy pamiętać, że wybór każdego z portfeli opiera się na podejściu każdego inwestora do inwestowania (apetytu na ryzyko), szerszej sytuacji finansowej (tolerancja na ryzyko) lub potrzeb inwestycyjnych, co oznacza, że niektóre portfele mogą nie być dostępne dla wszystkich inwestorów.

Proces inwestycyjny

Proces ten opiera się na doskonałości i jest kamieniem węgielnym naszego podejścia, podlega zdyscyplinowanemu stosowaniu i jest unikalny dla konkretnych klientów, a jego celem jest optymalizacja indywidualnego ryzyka w stosunku do zysku poprzez dopasowanie profilu inwestycyjnego do ściśle dopasowanych portfeli inwestycyjnych.


Profilowanie inwestycji klienta
Zrozumienie unikalnego horyzontu inwestycyjnego każdego inwestora, docelowego zwrotu i poziomu tolerancji ryzyka jest podstawą tworzenia indywidualnego portfela
Alokacja i optymalizacja
Dywersyfikacja aktywów między klasami, alokacja celów, określenie optymalnej równowagi między oczekiwanym ryzykiem i zwrotem
Realizacja strategiczna
Diversify assets among classes, allocate targets, set optimal balance between expected risk & return
Ocena wydajności
Ocena inwestycji odbywa się na zasadzie odniesienia ryzyka do nagrody, oceny okresu zwrotu i przekazania tych elementów
Profilowanie inwestycji klienta
1
Zrozumienie unikalnego horyzontu inwestycyjnego każdego inwestora, docelowego zwrotu i poziomu tolerancji ryzyka jest podstawą tworzenia indywidualnego portfela
Alokacja i optymalizacja
2
Dywersyfikacja aktywów między klasami, alokacja celów, określenie optymalnej równowagi między oczekiwanym ryzykiem i zwrotem
Realizacja strategiczna
3
Diversify assets among classes, allocate targets, set optimal balance between expected risk & return
Ocena wydajności
4
Ocena inwestycji odbywa się na zasadzie odniesienia ryzyka do nagrody, oceny okresu zwrotu i przekazania tych elementów

Najlepsze w klasie indywidualne kompleksowe inwestycje

Inwestuj z pewnością, że inwestycja została stworzona przez profesjonalistów, specjalnie dla Ciebie, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych produktów finansowych i zapewnieniem kompleksowych rozwiązań, które mają idealny poziom dywersyfikacji.