Hlavné portfóliá


Portfólia sú plne diverzifikované vo všetkých hlavných triedach aktív a združené do jedného investičného riešenia; sú expertne zostavené tak, aby zahŕňali majetkové fondy, spravované účty s fixným výnosom a tiež alternatívne priame investície, ktoré audituje a overuje KPMG a Deloitte.

α GROWTH
Celková návratnosť
8.51%
YTD
4.82%
Max. Pokles
-3.51%
Skóre rizika
3
Typ portfólia
Rast

Akcie

Fixný príjem

Alternatívne
α VALUE
Celková návratnosť
17.98%
YTD
6.23%
Max. Pokles
-3.72%
Skóre rizika
4
Typ portfólia
Agresívny

Akcie

Fixný príjem

Alternatívne
α INCOME
Celková návratnosť
27.81%
YTD
0.58%
Max. Pokles
-10.13%
Skóre rizika
4
Typ portfólia
Agresívny

Akcie

Fixný príjem

Alternatívne
HYPERION
Celková návratnosť
135.34%
YTD
10.12%
Max. Pokles
-12.20%
Skóre rizika
4
Typ portfólia
Agresívny

Akcie

Fixný príjem

Alternatívne
IAPETUS
Celková návratnosť
31.15%
YTD
40.59%
Max. Pokles
-9.44%
Skóre rizika
6
Typ portfólia
Špekulatívny

Akcie

Fixný príjem

Alternatívne
  • 1 Defenzívny
  • 2 Stredný
  • 3 Rast
  • 4 Agresívny
  • 5+ Špekulatívny
Získajte viac informácií o riziku

* Strategické grafy a údaje sú prevzaté z výsledkov septembra 2019 a slúžia na ilustráciu.
* Výkonnosť v minulosti nie je indikáciou budúcej výkonnosti a nemala by sa brať do úvahy ako jediný faktor pri rozhodovaní o investovaní.
* Upozorňujeme, že výber každého portfólia je založený na postoji každého investora k investovaniu (ochota riskovať), lepšia finančná situácia (tolerancia rizika) alebo potrebám investícií, čo znamená, že niektoré portfóliá nemusia byť dostupné pre všetkých investorov.

Investičný proces

Tento proces má korene vo vynikajúcej kvalite a je základným kameňom nášho prístupu; je disciplinovaný a špecifický pre klienta a jeho cieľom je optimalizovať vaše individuálne riziko v porovnaní s návratnosťou a to zrovnaním vášho investičného profilu s úzko zosúladenými portfóliami investorov.


Profilovanie investícií klienta
Chápe jedinečný investičný horizont každého investora, cieľové výnosy a mieru tolerancie rizika voči portfóliu na mieru
Alokácia a optimalizácia
Diverzifikujte aktíva medzi triedami, alokujte ciele, nastavte optimálnu rovnováhu medzi očakávaným rizikom a výnosom
Strategická implementácia
Diversify assets among classes, allocate targets, set optimal balance between expected risk & return
Hodnotenie výkonnosti
Vyhodnotiť investíciu z hľadiska rizika a výnosu, vyhodnotiť dobu návratnosti a komunikácie
Profilovanie investícií klienta
1
Chápe jedinečný investičný horizont každého investora, cieľové výnosy a mieru tolerancie rizika voči portfóliu na mieru
Alokácia a optimalizácia
2
Diverzifikujte aktíva medzi triedami, alokujte ciele, nastavte optimálnu rovnováhu medzi očakávaným rizikom a výnosom
Strategická implementácia
3
Diversify assets among classes, allocate targets, set optimal balance between expected risk & return
Hodnotenie výkonnosti
4
Vyhodnotiť investíciu z hľadiska rizika a výnosu, vyhodnotiť dobu návratnosti a komunikácie

„Personalizované All-in-one a najlepšie investície vo svojej triede“

Investujte s istotou; Vaša investícia bola vytvorená profesionálmi, konkrétne a osobne pre vás pomocou najlepších dostupných finančných produktov a poskytovaním správne diverzifikovaných riešení typu all-in-one.