Konta zarządzane

Nasze wstępnie skonstruowane modelowe portfele, które są w pełni zróżnicowane w odniesieniu do wszystkich głównych klas aktywów i nadają się do zastosowania w całym spektrum akceptacji ryzyka, starając się jednocześnie uzyskać prowadzenie wobec wiodących poziomów odniesienia. Wyniki są regularnie weryfikowane przez Deloitte.

Spersonalizowane usługi zarządzania aktywami są idealne dla zaspokojenia potrzeb najbardziej wymagających klientów, traktując każdego z nich indywidualnie. Jesteśmy nastawieni tworzenie relacji, a poznając osobiście klienta, możemy utworzyć niestandardowe portfolio w oparciu o jego własne cele finansowe i skłonności do podejmowania ryzyka.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ROZWIĄZAŃ NA MIARĘ