Spravované účty

Naše vopred zostavené modelové portfóliá, ktoré sú úplne diverzifikované vo všetkých hlavných triedach aktív a sú vhodné pre celé spektrum rizikových predstáv, majú ambíciu prekonať popredné benchmarkové hodnoty. Výsledky sú pravidelne overované spoločnosťou Deloitte.

Naše služby správy aktív na mieru zodpovedajú náročným potrebám našich klientov a ku každému pristupujú ako k jednotlivcovi. Zakladáme si na vzájomných vzťahoch a tým, že vás osobne spoznáme, vám môžeme vytvoriť osobné portfólio na základe vašich finančných cieľov a ochoty riskovať.

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ O RIEŠENIACH ŠITÝCH NA MIERU