Skóre Rizika Klienta

Správce obchodních aktiv přiděluje klientům Skóre osobního rizika na stupnici od 1 do 5 na základě odpovědí klienta na test vhodnosti. Správce obchodních aktiv používá skóre testu na vyhodnocení následujících oblastí:

Úrovně tolerance rizika a investiční cíle

Rozhodli jste se alokovat část svého investičního portfolia do různých tříd aktiv, ale my na základě vašeho konkrétního investičního profilu jsme oddělili úrovně rizika, které byste mohli v rámci tohoto rozdělení tolerovat.

Pamätajte, že chcete do svojho portfólia pridať ďalšiu, nekorelovanou návratnosť, ktorú nazývame 'alfa'-v porovnání s vašimi stanovenými referenčními hodnotami. Váš základní investiční profil se může lišit od defenzivního po spekulativní a úrovně rizika se na vaše portfolio vztahují na základě očekávaných ročních výnosů, rizika a poklesu.

Úroveň rizika 1 2 3 4 5
Očekávaný rozsah ročního výnosu -5% do +10% -10% do +15% -5% do +20% -20% do +25% -30% do +35%
Očekávané anualizované riziko
( Standardní odchylka)
5% 10% 15% 20% 25%
Očekávaný maximální pokles -10% -15% -20% -25% -30%

Investičný horizont

Čas potřebný ke splnění cíle návratnosti investice.

Finanční kapacita

Na základě vaší situace s celkovým majetkem, a tedy vaší schopnosti podstoupit konkrétní množství investičního rizika.

Kategorie Rizika investorů

  • 1 Defenzivní
  • 2 Střední
  • 3 Růst
  • 4 Agresivní
  • 5+ Spekulativní
1
Defenzivní

Váš profil je Defenzivní a většina vašeho portfolia je alokována do optimálně diverzifikovaného portfolia s pevným výnosem. Vaše očekávané výnosy budou o něco lépe než v případě spořícího účtu. Vaše maximální alokace 10% v rámci alternativních investic dokáže zvládnout malý negativní výnos, za účelem 10% cílového růstu této investice a přispěla tak k celkovému výnosu vašeho portfolia.

2
Střední

Máte celkově Mírný profil rizika a tudíž postoj k riziku, ale můžete dosáhnout až 15% návratnost svého investičního portfolia, pokud se alokuje do alternativních investic. Jste ochotni alokovat vyšší část svého vlastního kapitálu do jiných investic, než je Fixní příjem, a dokonce přijmout 15% pokles vašich alternativních investic, abyste dosáhli vyšší výkonnost svého portfolia.

3
Růst

Máte Růstový profil rizika, což znamená, že budete investovat do vážených portfolií zaměřených na růst multi-aktiv investic, které obvykle nabízejí vyšší potenciální odměny, ale souběžně i vyšší potenciální riziko. Jste ochotni akceptovat vyšší maximální pokles vašeho portfolia až do -20%, abyste dosáhli vaši očekávanou návratnost.

4
Agresivní

Pokud máte Agresivní profil rizika, tak chápete dynamiku rizika/výnosu a jste v pozici, že můžete větší část svého portfolia alokovat globálním akcím a zvýšit alokaci alternativních investic až o 20%. Očekáváte, že v této části svého portfolia dosáhnete roční výkon vyšší než 20%, ale chápete, že by to mohlo skončit se značnou ztrátou -20%.

5
Spekulativní

Máte Spekulativní profil investora a náležitě chápete riziko, které můžete tolerovat. Hledáte vysoký roční výkon s vyšší dynamikou volatility a podobně. Alokace vašeho portfolia směřuje k rizikovějším aktivům. Alokace alternativních investic může dosáhnout až 30% vašeho celkového portfolia a související rizika mohou dosáhnout až -30% maximálního poklesu hodnoty investice do alternativních produktů.

Skóre Rizika Portfolia

Jakákoliv nová strategie nebo portfolio nabízené klientům Správcem obchodních aktiv prochází přísným procesem řádné péče a je jí přiděleno skóre rizika.

Analýza portfolia a hodnocení rizik je kombinací následujících kritérií

  • Výsledky obchodních pozic. Zabezpečujeme, aby byly všechny obchodní výsledky důkladně analyzovány a zpracovány, za účelem zajištění reprezentativních výsledků v příslušných portfoliích investorů na základě uzavřených a otevřených obchodů jakékoli strategie. Analýza sestává z různých metrik a ukazatelů aktivity, jako je maximální/minimální/ průměrný počet obchodů v různých časových horizontech, rozdělení obchodů podle nástrojů, průměrné doby držení obchodních pozic, maximální/minimální/průměrná velikost lotu.

  • Statistika rizika/výnosu. Analýza rizika a výnosu našich strategií se provádí na velmi široké škále dostupných ukazatelů rizika, výkonnosti a statistických vlastností. Počínaje Sharpeho Poměrovou analýzou na začátku i průběžně a přechodem k dalším podobným poměrem rizika a výnosu, jako jsou Sortino, Sterling, Calmar. Naše interní platformy měří anualizované kolísavé volatility v časových horizontech, maximální pokles, historické a současné procenta, korelace tržního rizika i distribuční charakteristiky výnosů (max/min/průměr na různých frekvencích) a dynamiky VAMI. Aplikujeme také dobře zdokumentovanou metriku rizika SRRI, kterou používá UCITS a hedgové fondy celosvětově, abychom mohli kategorizovat naše strategie na základě odpovídajícího rozsahu 1-7.

  • Pravidla obchodní strategie.Kromě výše popsaných metrik aktivity a rizika / výnosu věnujeme maximální pozornost skutečnému modelu, který stojí za strategií, holistickému konceptu obchodních pravidel a spojení s dynamikou reálných trhů.
    Nabízíme strategie, které obsahují "náskok na trhu", který platí z dlouhodobého hlediska. Ve svém arzenálu máme různé strategie pokrývající všechny rizikové profily i apetit výnosnosti, avšak dbáme na to, aby každá z nich, jakož i jejich optimální alokace byly dobře strukturované a měli za sebou osvědčené záznamy a model. Jako bezpečnostní opatření proti extrémním tržním podmínkám však pro všechny naše strategie na konkrétních úrovních uplatňujeme mechanismy stop-loss řízení rizik, abychom co nejlépe zajistili, aby žádný investor nepřekročil maximální ztrátu, která byla sjednána a očekávaná pro každé portfolio.

Skóre Rizika Klienta vysvětleno

Skóre rizika klienta >= Skóre rizika portfolia

Klienti mohou investovat pouze do portfolií a strategií, které mají skóre rizika níže nebo minimálně stejné jako jejich vlastní skóre rizika, které bylo každému klientovi přiděleno na základě testu vhodnosti.